HALMSTAD
Rusta och Matcha i samarbete med Arbetsförmedlingen

Linjegatan 3D, Halmstad
070-054 00 07
E-mail: danuta.jansson@hagarekrytering.se

KA-nummer: 1007 06 59.

 [ Det är handläggaren på Arbetsförmedlingen som bedömer om du har rätt till Rusta och Matcha ]