Rusta och matcha Helsingborg

Kontakta oss

Hör av dig till oss

Genom att delta i Rusta och Matcha Helsingborg via HAGA Rekrytering får du en personlig handledare som är med dig hela vägen till målet – att du ska få ett jobb! Observera att det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du har rätt till tjänsten Rusta och Matcha. Välkommen att kontakta oss!

Uppge KA-nummer 10072334 för din handläggare på Arbetsförmedlingen samt adressen nedan.

Bredgatan 11
252 25 Helsingborg

daniel@hagarekrytering.se

076-021 22 04

10072334

Våra kontor

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Göteborg.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Helsingborg.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Kristianstad.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Hässleholm.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Malmö.

HAGA Rekrytering och Rusta och Matcha i Helsingborg

HAGA Rekrytering är ett företag som har ingått ett avtal med Arbetsförmedlingen för att använda Rusta och Matcha i Helsingborg för att matcha arbetssökande med relevanta jobb. Genom denna tjänst kan HAGA Rekrytering erbjuda en effektiv tjänst för arbetssökande som söker arbete inom specifika branscher.

HAGA Rekrytering har ett team av erfarna rekryteringskonsulter som arbetar med Rusta och Matcha i Helsingborg-tjänsten för att hitta de bästa matchningarna för arbetssökande. Tjänsten matchar arbetssökande med relevanta arbeten i vårt upparbetade nätverk av arbetsgivare, baserat på dina färdigheter, erfarenhet och intressen.

Vad är Rusta och Matcha i Helsingborg?

Rusta och Matcha i Helsingborg är en tjänst som är utformad för att hjälpa arbetssökande att hitta relevanta jobb. Tjänsten använder kvalificerade handledare för att matcha arbetssökande med lediga tjänster som passar deras färdigheter i HAGA Rekryterings nätverk av arbetsgivare. HAGA Rekryterings RRusta och Matcha i Helsingborg är en tjänst som har blivit alltmer populärt bland arbetssökande.

Vad är skillnaden mellan Rusta och Matcha i Helsingborg och stöd och matchning?

Stöd och matchning är en annan tjänst som erbjöds av Arbetsförmedlingen tidigare, och den avslutade i december 2021 och ersattes av Rusta och Matcha i Helsingborg. Syftet med både Stöd och Matchning och Rusta och Matcha i Helsingborg är erbjuda en personlig service där en handledare arbetar med arbetssökande för att hjälpa dem att hitta arbete.

Vem kan nyttja Rusta och Matcha i Helsingborg?

Rusta och Matcha i Helsingborg är tillgängligt för alla som söker arbete och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen – förutsatt att Arbetsförmedlingen bedömer att tjänsten är lämplig för just Dig. Tjänsten är särskilt användbar för personer som saknar nätverk till arbeten och som vill ha hjälp att hitta och matchas med bra arbetsgivare.

Kan jag tacka nej till Rusta och Matcha i Helsingborg?

Det är du som Arbetssökare som väljer vilken leverantör du vill ha, för att få denna tjänst. Men om Arbetsförmedlingen har bestämt att du skall få extra stöd i ditt jobbsökande så har du egentligen inget val, om du vill fortsätta få ekonomiska bidrag. Men vårt valspråk är ”På Samma Sida mot Samma Mål”, vilket innebär att vi gör detta TILLSAMMANS med dig. Vi vill att din tid hos oss skall kännas meningsfull och inte som ett tvång.

Vad är en Handledare?

Handledaren ansvarar för att kartlägga deltagarens behov och förutsättningar samt för att planera stöd och aktiviteter för varje deltagare under dennes tid i tjänsten. Handledaren ansvarar också för att följa upp deltagarens utveckling mot målet i tjänsten och för att säkerställa att det stöd och de aktiviteter som tillhandahålls för deltagaren mot målet. Handledaren håller i individuella möten – på plats i våra lokaler och på distans -och han eller hon upprättar individuellt schema med varje deltagare.

Ett smörgåsbord av aktiviteter för att hjälpa dig hitta ett matchande jobb

Motivationshöjande samtal

För de personer som har behov av att öka motivationen för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden erbjuder vi motiverande samtal med deltagaren. Samtalen syftar till att deltagaren ska förstå och bearbeta orsakerna till att personen tidigare har haft svårt att erhålla ett arbete samt vara ett stöd för att hålla energin och motivationen uppe.

Vägledning mot arbete eller utbildning

Med vägledning mot arbete eller utbildning avses individuellt inriktat stöd som bidrar till ökad självkännedom och förmåga att medvetet ta ställning till möjlig yrkesverksamhet och utbildning. HAGA rekrytering har, utöver Handledare, kvalificerade Studie- och Yrkesvägledare som kan ge detta stöd. Vägledningen ska aktivt motverka sådana begränsningar av val av yrkesverksamhet och utbildning som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.

Praktiskt stöd

Aktiviteten syftar till att ge deltagaren stöd i att hitta och söka jobb, utforma
ansökningshandlingar, träning inför intervjuer och arbetsgivarkontakter, uppföljning av sökta jobb samt stöd i att söka utbildning.

Information om arbetsmarknaden

Aktiviteten syftar till att ge information om arbetsmarknaden och arbetslivet. Det kan bestå av orientering inom olika yrkesområden, information om utbildning och dess betydelse för etablering på arbetsmarknaden.

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer

Vi har möjlighet att anordna studiebesök, arbetsplatsbesök, presentation av deltagare för arbetsgivare, rekryteringsevents eller mentorskap.

Kost och hälsa

Kan tillhandahållas i form av seminarier eller föreläsningar gällande exempelvis kost, sömn och motion. Åtgärderna får inte utföras som fysisk aktivitet.

Stöd för att stärka deltagarens digitala kompetens

Till exempel stöd för att stärka individens förmåga att hantera digitala verktyg för att öka förutsättningen för arbete eller utbildning.

Stöd för att stärka deltagarens språkkunskaper

För de deltagare som har låga kunskaper i svenska kan vi anordna språkträning under en begränsad del av tjänsten. Aktiviteten kan anordnas individuellt eller i grupp.