TROLLHÄTTAN

Rusta och Matcha i samarbete med Arbetsförmedlingen

Staveredsgatan 20, Trollhättan (Nära Järvägsstationen)
Telefon:076-021 29 27
E-mail: ali@hagarekrytering.se
KA-nummer: 10070621

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du har rätt till tjänsten Rusta och Matcha