Kom i kontakt
med oss

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Göteborg.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Karlshamn.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Helsingborg.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Kristianstad.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Hässleholm.

Kom i kontakt med HAGA Rekrytering i Malmö.

Frågor & svar
Rusta och Matcha är ett individuellt extra stöd till som söker arbete eller vill börja studera. För att kunna delta i Stöd och Matchning behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och få godkänt av din handläggare att delta i programmet. Stöd och Matchning är frivilligt och kostnadsfritt.
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du ha rätt till Rusta och Matcha om du t ex står långt ifrån arbetsmarknaden och varit arbetslös under en längre tid, om du är lågutbildad med sämre chanser att kunna få ett jobb, om du har en funktionsnedsättning eller om du är ny i Sverige och har bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Det är alltid din handläggare på Arbetsförmedlingen som bestämmer om du tillhör målgruppen eller inte.

Rusta och Matcha är frivilligt och kostnadsfritt.

Hos oss på HAGA Rekrytering hjälper vi dig även med att skapa ett professionellt CV, helt kostnadsfritt, till skillnad från andra leverantörer som tar ut en avgift för detta.

Ja, hos oss på HAGA Rekrytering kan du få Rusta och Matcha på ditt modersmål, då vi har handledare som pratar t ex engelska, arabiska, turkiska, persiska, kurdiska, serbiska, kroatiska, bosniska, makedonska, ryska etc.

Det finns en stor mängd företag som erbjuder Rusta och Matcha. Vi är måna om att individanpassa allt stöd och se till att du känner dig trygg och sedd från början till slut. Det som utmärker HAGA Rekrytering är att vi kan erbjuda stödet på flera olika språk och att vi arbetar med hjärtat för att du ska nå dina mål.

Något som också är viktigt i valet av leverantör är att se vilka arbetsgivarkontakter som finns inom företaget. Vi på HAGA Rekrytering har ett stort nätverk inom de flesta branscher vilket gör att du kan få kontakt med seriösa arbetsgivare direkt genom oss.

Inledningsvis deltar du i Rusta och Matcha under 6 månader där du får individuellt stöd av din personliga handledare på HAGA Rekrytering. Målet är att du innan den första perioden är avslutad ska ha fått ett jobb eller påbörjat eventuella studier. Om du skulle behöva längre tid på dig i ditt jobbsökande kan perioden förlängas med ytterligare 6 månader.

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bestämmer om stödet ska förlängas eller inte.

När du deltar i Rusta och Matcha hos oss på HAGA Rekrytering är det viktigt att du själv är aktiv i processen och att du följer den individuella planering som du tillsammans med din handledare gör upp. Vårt fokus är att matcha dig mot tjänster från vårt nätverk av arbetsgivare. Utöver det är det ett krav inom Rusta och Matcha att du har ett individuellt samtal med din handledare varannan vecka. Tills vidare (Pga corona) kan alla möten vara på distans (telefon eller video). Utöver det skall du delta ca en timme i en aktivitet i veckan, som arrangeras av HAGA Rekrytering. Det kan t.ex handla om möte med olika arbetsgivare eller att du deltar i en videoföreläsning.
Vi på HAGA Rekrytering finns i Göteborg, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Vi erbjuder även tjänsten på distans. Du kan därmed få hjälp från oss oberoende av var i Sverige du bor. Tills vidare erbjuder vi tjänsten i samarbete med Jobcenter Sweden, så i Kristianstad och Helsingborg söker du på ”Jobcenter” när du vill registrera dig för Rusta och Matcha hos oss. För Malmö och Göteborg är registreringen lite annorlunda, så kontakta en handledare på respektive ort för vägledning.