Vill du jobba hos
oss på HAGA?

Vill du bli en del av HAGA Rekrytering?

Om du uppfyller Arbetsförmedlingens kvalifikationer (se spalten här intill) för ”Handledare inom Rusta och Matcha 2”, och om du anser att du kan bidra med både expansion, kvalitet och lönsamhet till vårt företag, så är jag intresserad av en diskussion med dig.

Vi har marknadsmässiga löner och ett konkurrenskraftigt bonussystem som gör att personalen belönas när resultat åstadkommits.

HAGA Rekrytering är en arbetsgivare som inte gör detta enbart som en ”affärsidé”, utan för att vi verkligen vill göra nytta för människor och för samhället. Men det är också en arbetsgivare som kräver mycket av personalen när det gäller initiativ, självständighet och förmåga att verkligen göra nytta för deltagarna – och för de arbetsgivare som anställer deltagare som kommer från oss.

Arbetssökande vill inte ha ”förvaring” eller meningslöst sittande på CV-seminarie efter CV-seminarie. Du måste jobba intensivt och lyhört för de deltagare som är under ditt ansvar. Du måste vara proaktiv med arbetsgivarbesök för att hitta och skapa praktikplatser och fånga upp anställningsbehov i näringslivet, och du måste kunna sköta en noggrann administration genom Arbetsförmedlingens webbstöd och med hjälp av vårt kontrollsystem Workbuster. Om du har egna nätverk (tex kulturella), där du kan attrahera deltagare, så är det ett stort plus. En fördel är om du har arbetat med Rusta och Matcha tidigare, men det är också meriterande om du haft liknande arbetsuppgifter eller besitter de egenskaper hos en handledare som vi söker.

Välkommen att mejla eller ringa oss om du har frågor. Vi är intresserade av alla orter i Sverige, förutsatt att vi blir övertygade om att med DIG kan vi inom rimlig tid nå lönsamhet och expansion med hög kvalitet och stor nytta för arbetssökande.

bengt@fokus.nu

Kvalifikationer för handledare inom Rusta och Matcha 2 från Arbetsförmedlingens uppdaterade avtal för Rusta och Matcha 2, april 2023:

Handledaren ansvarar för att kartlägga deltagarens behov och förutsättningar samt för att planera stöd och aktiviteter för varje deltagare under dennes tid i tjänsten. Handledaren ansvarar också för att följa upp deltagarens utveckling mot målet i tjänsten och för att säkerställa att det stöd och de aktiviteter som tillhandahålls för deltagaren mot målet. Det är endast handledaren som får utföra individuella möten och upprätta individuellt schema med deltagare. (Obligatorisk stöd – Avsnitt 4.1.1)

Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Nedan följer information om Alternativ 1.

Utbildning:

Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng.

Arbetslivserfarenhet:

Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.

Arbetsförmedlingen godkänner kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Nedan följer information om Alternativ 2.

Utbildning:

Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet:

Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:

  • Arbetsledning med personalansvar
  • Rekrytering
  • Omställningsarbete för arbetssökande
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
  • Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • Arbete med social- och gruppsykologi
  • Karriärvägledning

Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.