Vad kan vi hjälpa dig med?

Som deltagare hos oss får du en personlig handledare som är med dig hela vägen till målet – att du ska få ett jobb! Vi gör detta tillsammans med dig, och vi har inget löpande-band-system där du bara är en anonym i mängden. Målet med vår Stöd och Matchning är att hjälpa dig till matchande arbete eller utbildning. Vi är speciellt inriktade på att skapa Arbetshittare inom branscherna sjukvård & hälsa, transport, industriell tillverkning, hotell, restaurang, storhushåll, administration, ekonomi och juridik. Med vår hjälp kan du hitta och övertyga en arbetsgivare om att du är den som bör få jobbet. Vi är ett bollplank för dig. Din resurs för att hitta dina egna vägar framåt mot ditt eget beslut.

Vi har ett stort nätverk inom samtliga branscher och kan erbjuda vårt stöd på flera olika språk (svenska, engelska, arabiska, tyska, franska, kurdiska, persiska, dari, bosniska, serbiska, kroatiska, turkiska, ryska med flera). Hos oss får du hjälp med CV, intervjuträning, arbetsgivarbesök, klargörande av sökprofil, personliga mål etc. Men viktigast av allt – du får en sysselsättning

Hur kan du ta del av vårt stöd? 

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan få tillgång till Stöd och Matchning. Prata med din handläggare och berätta att du skulle vilja få hjälp av oss för att kunna nå ditt mål. Vi finns här för dig!

Här kan du läsa mer om Stöd och Matchning: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/stod-a-o/stod-och-matchni