Stöd och Matchning i Malmö

En bakgrundsbeskrivning av tjänsten Stöd och Matchning från 2009 tills i dag.

Arbetsförmedlingen samarbetar ibland med privata aktörer (som de kallar ”Kompletterande Aktörer”). De gör detta för att ge arbetssökande mer tidskrävande och fokuserad hjälp. Det nuvarande programmet, som kallas Stöd och Matchning, startade 2014. Det påminner om tidigare avtal för vad som kallades ”jobbcoachning” som startades 2009 och sedan omstartades 2011. Parallellt med jobbcoachningsavtalet fanns ett system som specifikt riktade sig till nyanlända, 2011 – 2015, vilket kallades Etableringslotsning då det syftade till att underlätta det som arbetsförmedlingen kallar ”etablering” i svenska samhället, med fokus på att hitta arbete.

När Jobbcoachning enligt 2009 års modell introducerades av Arbetsförmedlingen ansökte rekryteringsföretaget FOKUS Rekrytering – om ett sådant avtal. 2012 började företaget även med Etableringslotsning i och med situationen i Syrien som gjorde att behovet av invandrarsupport ökade rejält. I april 2013 lämnade jobbcoachningen och etableringslotsningen företaget FOKUS Rekrytering och blev ett eget aktiebolag, HAGA Rekrytering. HAGA Rekrytering var snart verksamt i tretton städer och var ett av de största företagen i branschen.

2013 respektive 2015 upphörde Arbetsförmedlingen med både jobbcoachning och etableringslotsning. Dessa ersattes av Stöd och Matchning, och HAGA Rekrytering startade den verksamheten i december 2015 på Norra Grängesbergsgatan 15 i Malmö, som är tidigare Pågens lokaler. I oktober 2017 öppnade vi ett ytterligare kontor, på Jörgen Kocksgatan 65. Stöd och Matchning är resultatet av att Arbetsförmedlingen tittat på framgångsrika program, bland annat i Australien, och de skapade programmet för att det skulle kunna anpassas och fungera under en längre tid – till och med vid regeringsbyte. 🙂

Avtalet som kallas Stöd och Matchning ställer höga krav på oss som privata leverantörer vad gäller personalkompetens och resultat, vilket förhoppningsvis gör att Stöd och Matchning kommer att kunna fortsätta under en längre tid i Sverige.

haga rekrytering stöd och matchning malmöHAGA Rekrytering vill se de arbetssökande starka och självständiga, och det är därför vi vill hjälpa till att hitta matchande jobb. Vi har väldigt låg personalomsättning och heltidsanställd personal har enbart 6 timmars obligatorisk tjänst på kontoret, för att de skall kunna bibehålla full energi och motivation under hela sin arbetstid.

Så här skriver Arbetsförmedlingen om innehållet i tjänsten Stöd och Matchning:

”Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Här får du handfast hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.”

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail