Göteborg - Knattens väg 12

Nariman Halabi

073-534 93 83

nariman.halabi@hagarekrytering.se

Göteborg - Hildedalsgatan 1

Rasha Assadi

072-930 6761

rasha@hagarekrytering.se

KA-numret för HAGA Rekrytering i Göteborg är 1006 53 70

Uppge vilket kontor du vill ha – Hildedalgatan/Rasha eller Knattens Väg/Nariman