Malmö - Föreningsgatan 26

Wafaa Dabbour

079-331 39 04

wafaa@hagarekrytering.se

 

Malmö – Stadiongatan 65

Zumrut Westerlund

076-300 05 37

zumrut.westerlund@hagarekrytering.se

KA-numret för HAGA Rekrytering i Malmö är 1006 64 73

Uppge vilket kontor du vill ha – Föreningsgatan/Wafaa eller Stadiongatan/Zumrut