Malmö
Föreningsgatan 26

Wafaa Dabbour

079-331 39 04

wafaa@hagarekrytering.se

Malmö
Stadiongatan 65

Zümrüt Westerlund

076-300 05 37

zumrut.westerlund@hagarekrytering.se

KA-numret för HAGA Rekrytering i Malmö är: 1006 64 73

Uppge vilket kontor du vill ha (Föreningsgatan eller Stadiongatan)